TANRININ KIZI ♕
" izmir kızları güzeldir " lafına inat olarak doğmuş biriyim. Panda sever, seyahat etmeye bayılan kafasına buyruk bi kızım. İlluminatinin kurucularındanım "arctıcmonkeys"🙈🙉🙊
Home Theme soru sorman için konuldu buraya :*
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors